ESC:n vastaus Puolan EM-kisojen hihnatapaukseen

ESC:n vastaus Puolan EM-kisojen hihnatapaukseen

Kuten Leppa.fi kirjoitti 7.10., SAL on saanut ESC:n presidentin Alexander Ratnerin lähettämän kirjeen liitteineen, koskien Puolan EM-kisoissa ollutta kiväärin hihnakeissiä. Leppa.fi haluasi antaa Kairon MM-kisohiin matkaavalle joukkueelle rauhan asia sunteen, eikä kirjoittanut näistä vastauksista mitään.

Nyt on kuitenkin aika palata niihin tapahtumiin. Ratnerin lähetys sisältää hänen omat saatteensa sekä kaksi erillistä kirjettä.

Presidentin kirje:

Vastauksena 22.9.2022 päivättyyn kirjeeseenne, suoritimme tutkimuksen, jossa oli mukana Wrocławin tapahtuman todistajia sekä asiantuntijoita, jotka voisivat antaa riippumattomia lausuntoja. Saaduista asiakirjoista ja niiden arvioinnista voidaan päätellä seuraavaa:

1. Tuomariston jäsenet antoivat varoituksen vilpittömässä mielessä ja velvollisuutensa perusteella sovellettuja ISSF-sääntöjä tulkiten

2. Tutkimuksessa ei ilmennyt urheilijaan kohdistuvaa häirintää

3. Urheilija on poistunut radalta omasta päätöksestään

4. Sääntöä 7.5.8.2 selvennetään ISSF:n kiväärikomitean ehdotuksen perusteella*

5. Ei-toivottujen tilanteiden välttämiseksi tulevassa 2022 Kairon maailmanmestaruuskilpailuissa, muistutan kaikkia urheilijoita ja valmentajia että heidnä tulee noudattaa tuomariston ohjeita ja vahvistettuja menettelyitä. Tämän kirjeen liitteenä on ESC:n teknisen komitean johtopäätös ja ISSF:n kiväärikomitean puheenjohtaja Mr. David Goodfellowin, joka tulee olemaan juryn puheenjohtaja vuoden 2022 ISSF:n maailmanmestaruuskilpailuissa Kairossa, kirje. Toivotan paljon menestystä suomalaisille urheilijoille vuoden 2022 ISSF:n MM-kisoissa ja koko Pariisin 2024 karsintajaksossa.

*

Kopio SAL:n säännöistä

Alexander Ratnerin kirje:

ESC:n teknisen komitean kirje:

Hyvät herrat,

Viittaan 22. syyskuuta päivättyyn kirjeeseenne, joka perustuu tuomariston puheenjohtajan raporttiin sekä ESC-kiväärikomitean jäsenten harkintaan.

Esittelemme seuraavat seikat: –

1. Tärkeää on, ja meidän tulee huomauttaa, että M. Taussi, joka oli kiväärijuryn jäsen, vetäytyi oikein alusta alkaen ja oli osallistumatta tähän asiaan mahdollisen tilanteen eturistiriidan vuoksi, eikä hän ole ollut mukana myöhemminkään. Hän ei ole ollut mukana päätöksentekoprosessissa.

2. Sääntöjen vastaisena ei pidetty hihnaa vaan tapaa, jolla sitä käytettiin. Tuomariston varoitus perustui sääntöön 6.8.13. *

3. Vetoomusjury hylkäsi tämän valituksen. Vetoomusjuryn päätös on lopullinen.

4. Tuomaristo oli ehdottanut yksinkertaista ratkaisua ongelman ratkaisemiseksi.

5. Oli urheilijan päätös vetäytyä kilpailusta.

6. Vetoomusjury, mielestämme ultra vires, salli hihnan käytön myöhemmin vahvistamattomalla tavalla ei-olympiatapahtumissa

7. Emme katso, että kukaan tuomariston jäsen olisi toiminut epäammattimaisesti, kuten Suomi ilmoitti, vaan on todellakin toiminut puolueettomasti.

8. Tunnette hyvin ISSF:n säännöt ja tuomariston oikeudet ja velvollisuudet, erityisesti 6.8.4 ** ja 6.8.5. ja 9. Ymmärrämme, että ISSF:n kiväärikomitea voi harkita tätä asiaa ja tehdä suosituksia tai antaa selvityksen. Ymmärrätte, että se ei kuulu meidän toimivaltaamme muuttaa ISSF-sääntöä, jonka mukaan ESC toimii.

*

**

***

****

David Goodfellowin kirje:

Säännössä 7.5.8.2 todetaan selkeästi ”ampumahihnan enimmäisleveys on 40 mm”. Säännössä 6.8.13 kuitenkin todetaan: ”Tuomariston tulee päättää kaikista tapauksista, joita ei ole määrätty ISSF:n säännöissä. Tällaisia ​​päätöksiä pitää tehdä ISSF:n sääntöjen hengen ja tarkoituksen mukaisesti”. Kaikki tuomariston jäsenet kohtaavat usein tilanteita, joissa ei ole erityisiä ohjeita, jotka auttaisivat säännön tulkinnassa, ja heidät on nimitetty päättämään kirjoittamattomat säännöt ottaen olosuhteet huomioon, niin että ne ovat oikeudenmukaiset ja perustellut. Tässä tapauksessa näkemäni valokuvan perusteella näyttää siltä, että hihnaa käytettiin niin, että se lisäsi sen leveyttä ja ylitti sallitun 40 mm, kohdassa, jossa se kulki käden ympäri.

Jos olisin ollut paikalla, olisin luultavasti tehnyt sen saman päätöksen! Useimmat urheilijat, mukaan lukien minä, kun olin kilpailussa, käyttävät hihnankiristintä tai pidikettä, joka pitää hihnan molemmat puolet yhdessä muodostaen yhtenäisen kokonaisuuden silmukan sijaan, joka voisi ilmeisesti siirtyä erilleen, mikä on tapahtunut tässä tapauksessa.

Se sääntö on ollut ollut olemassa vähintään ne 24 vuotta, jotka minulla on ollut tuomarin lisenssi, ja tietääkseni se ei ole aiheutanut tulkintavaikeuksia. Olen voinut olla juryn jäsen kilpailussa, joissa herra Leppä oli käyttänyt hihnaa kuvatulla tavalla, mutta jos niin, minä ei ollut huomannut sitä, eivätkä ilmeisestikään olleet monet muut juryn jäsenet sinä aikana. Se, että urheilija oli käyttänyt sitä ennen ilman ongelmia tai että se läpäisi varustetarkastuksen, ei ole merkitystä, koska käyttöolosuhteet ovat saattaneet muuttua.

Paul Gumn on pyytänyt minua ehdottamaan muotoilua, joka voitaisiin sisällyttää sääntöön 7.5.8.2 tarkoituksen selventämiseksi ja toivottavasti estää tämän toistumisen, minkä tulen tekemään.

On kuitenkin olemassa selkeät menettelytavat, joita on noudatettava olosuhteissa, joissa urheilija tai valmentaja voi protestoida tuomariston päätöksestä. Näitä menettelyjä on ilmeisesti noudatettu ensimmäisessä valituksessa kilpailutuomaristolle, jota seuraa vetoomuslautakunta, jotka kaikki ovat kokeneita juryn jäseniä. He kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että alkuperäinen tulkinta oli oikea ja eivät hyväksy valitusta. Sääntö 6.16.6 sanoo ”Valitustuomariston päätös on lopullinen”.

Epäilemättä urheilija, hänen valmentajansa ja Suomen Ampumaurheiluliitto, sisältäen hänen isänsä, ovat ymmärrettävästi surullisia lopputuloksesta. Vastustan kuitenkin voimakkaasti sitä, että Ampumaurheiluliitto ei ole valmis hyväksymään vetoomusjuryn päätöstä ja levitti tätä asiaa laajasti pitkällä postituslistalla, johon kuului jäseniä toimeenpanevista- ja urheilijakomiteoista. Sähköposti sisälsi protestilomakkeen, tuomariston päätöksen ja valituslomakeen vetoomusjurylle sekä kirjeen, joka sisältää ohuesti verhotun kritiikin Jurylle ja vihjauksen, että he toimivat puolueellisesti ja epäurheilijamaisesti. Tämä on törkeän epäreilua ja heikentää juryn toimintaa, joka teki päätöksensä ’henkeen ja tarkoitukseen perustuvalla säännöllä, vastuullisina ja oikeuttuina olosuhteissa, joissa sääntö on epäselvä tai väärin ymmärretty. Luotan siihen, että Suomen Ampumaurheiluliittoa voidaan neuvoa vastaavasti!

Tietenkin mikä tahansa liitto voi pyytää säännön selvennystä, mutta vakiintutta menettelyä käyttäen, jota olisi pitänyt noudattaa. Se ei sisällä levitystä sähköposteihin. Luotan siihen, että tämä selittää tilanteen parhaan ymmärrykseni mukaan ja varmistaa sen, ettei asia toistu Kairossa.

Terveiset, David

Olen pyrkinyt kääntämään nämä kirjeet osaamiseni mukaan ja pahoittelen mahdollisia käännösvirheitä. Kiitän SAL:n puheenjohtaja Vesa Nissistä, valmennuksen johtaja Ville Häyristä sekä maajoukkuevalmentajia Leif Steinar Rollandia sekä John Leighton-Dysonia heidän hyvästä työstään puolustaessaan omia urheilijoitaan, kertoi Marko.

En ole lainkaan yllättynyt, ettei kiväärijuryn toiminnasta löytynyt mitään huomauttamista. Mikko Taussi, joka toimi tapauksen pinnallaolon aikana moitteettomasti vetäytyessään sivuun, onnistui lakaisemaan tämän ja aiheeseen kohdistuneet muut syytökset pois itsestään. Suomen joukkueen urheilijoiden mielestä Taussi on koko sopan alullepanija, jatkaa Marko.

Puheenjohtaja sanoo kirjeessään että asianomaiset on haastateltu, mutta minulta ei ainakaan kukaan kysynyt mitään, vaikka minä juuri erokirjeessäni kerron heidän nuivasta suhtautumisestaan. David Goofellow siirtää taidokkaasti koko keskustelun toimintatapamalliin, vaikkakin toteaa, että hihnasääntö vaatii tarkennusta.

SAL:n valmennuksenjohtaja Ville Häyrinen on pettynyt vastauskirjeisiin. -Tämä ei millään tapaa vastaa sitä käsitystä, mikä meillä on tapahtumien kulusta. Olen todella huolissani urheilijoiden oikeusturvasta, kun sanotaan, että asianomaisia on kuultu, mutta yhteenkään suomalaisurheilijaan ei ole oltu yhteydessä, kertoo Häyrinen.

SAL:n puheenjohtaja Vesa Nissinen on myös ymmällään ESC:n vastauksesta. Nissinen ihmettelee, miten juryn toiminta voidaan todeta kelvolliseksi.

Koko homman ainoa hyvä puoli on se, että nyt ISSF joutuu oikeasti tarkentamaan tuota hihnaa sääntökohtaa, joka oli huono, jotta urheilijat osaavat toimia oikein. Ennen Kairoon lähtöä, suomalaiset lähettivät valokuvat säädetyistä hihnoistaan Goodfellowille ja varmistivat, että saavat rauhassa ampua, kuten kävinkin.Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *